ЗОП СЪВЕТНИК

Обединени информационни услуги по Закона за обществените поръчки

СИП-2000 ООД

Гледай видео
info

ИНФОРМАЦИОННО

За да не пропуснете нищо от ЗОП!

info

ПОДПОМАГАЩО

Ще бъдем винаги до Вас в точния момент!

info

ОБУЧИТЕЛНО

За да знаете как да го направите!

Здравейте колеги!

Ние, екипът на "СИП-2000" ООД, имаме удоволствието да Ви представим нашата нова интерактивна ежeдневна обучителна система "ЗОП СЪВЕТНИК–обединени информационни услуги по ЗОП", изцяло насочена към практиката и новите изменения в сферата на обществените поръчки. Тя е внимателно подбрана колекция от услуги по ЗОП, която Ви осигурява винаги ИНФОРМИРАНОСТ, ПОДКРЕПА и ЗНАНИЕ на високо професионално равнище и ефективни решения на многобройните предизвикателства на динамичното "ЗОП ежедневие".

Какво съдържа?

ЗОП СЪВЕТНИК е изцяло ориентиран към практиката. В своите три направления "Информационно", "Подпомагащо" и "Обучително" той обединява дългогодишния опит и достижения на "СИП-2000" ООД и неговите високо квалифицирани експерти, за да Ви предложи удобни и съобразени с нуждите на всеки експерт по ЗОП услуги с висока практическа полезност.

Услуги

Обединени информационни услуги по Закона за обществените поръчки включват:

info

ИНФОРМАЦИОННО НАПРАВЛЕНИЕ

За да не пропуснете нищо от ЗОП, Ви е нужна точна, ежедневна и навременна информация, затова Ви представяме "Информационно" направление от ЗОП СЪВЕТНИК, където ще бъдат предоставяни следните услуги:

1. Информация и изводи за интересно решение на КЗК или ВАС, Становище от мониторинг на АОП или УО имащо пряко отношение към практически въпроси по прилагането на ЗОП и ППЗОП.
2. Отговори на въпроси, зададени към "СИП-2000" ООД от предходните няколко дни, събрани от "Подпомагащото" направление.
3. Изпреварваща и/или актуална информация относно предстоящи промени или конкретна информация от методически указания и/или мониторинги по ЗОП и ППЗОП.

Как ще се осъществява?

При наличие на информация по време на работен ден на посочен от всеки експерт от администрацията индивидуален имейл (при направен един абонамент за продукта, ще я получават всички експерти от администрацията, независимо от техния брой) под формата на електронно съобщение, което съдържа линк с информация или линк към раздвижен електронен информационен бюлетин.

help

ПОДПОМАГАЩО НАПРАВЛЕНИЕ

Ще бъдем винаги до Вас в точния момент с "Подпомагащо" направление, където ще имате възможност за:

1. Задаване на конкретен въпрос или казус и получаване на бърз отговор или становище.
2. Намиране и анализиране на съдебна практика по конкретен въпрос или казус.
3. Помощ при възлагане на обществените поръчки чрез използване на Централизираната електронна платформа.

Как ще се осъществява?

1. При направена писмена заявка ще получите в рамките от 1 до 5 часа* нашия отговор/становище, на предоставения от Вас имейл/телефонен номер.

2. При направена писмена заявка ще получите в рамките от 1 до 8 часа* събраната за Вас съдебна практика.

3. Експертна помощ, включваща подпомагане в реално време при работа с модулите (е-регистрация, е-обявяване, е-документация, е-ЕЕДОП и др.), които осигуряват базовата функционалност на ЦАИС ЕОП на АОП.


* При сложност, времето може да бъде удължено от екипа на "СИП-2000" ООД, за което ще бъдетe своевременно уведомени.

learn

ОБУЧИТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

За да знаете как да го направите, Ви представяме "Обучителното" направление, което ще включва:

1. Кратка видео лекция/презентация с г-жа Кацарова, г-н Петев или други колеги експерти по актуални въпроси по ЗОП и ППЗОП – в рамките на 5-8 мин.
2. Обучение при възлагане на обществените поръчки, чрез използване на Централизираната електронна платформа.
3. Предоставяне на материали за самоподготовка – казуси, тестове, въпроси чрез Електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП –ЕПО.

Как ще се осъществява?

По т.1 и т.3 в определени от нас работни дни с осигурен специален достъп до Електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП –ЕПО на всички експерти от абонираната администрация.

По т.2 с дистанционно обучение на експертите, работещи с платформата чрез софтуер за незабавни съобщения или чрез насрочен уебинар.

Цени

Цени на абонамент за ЗОП СЪВЕТНИК - Oбединени информационни услуги по Закона за обществените поръчки

Абонамент
250 лв./месец без ДДС
  • Mинимален срок на абонамента от 6 месеца
Абонамент

Специален бонус

Абонирайки се, Вие осигурявате свободен достъп на всички експерти от Вашата администрация, за целия срок на абонамента: До всички услуги от ЗОП СЪВЕТНИК; До Електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП-ЕПО. Сертификат за поддържащо обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Екип

Екип от признати високо квалифицирани експерти в областта на обществените поръчки

Петър Петев

Петър Петев

Управител на "СИП-2000" ООД; Юрист, експерт по обществени поръчки; Идеен основател и правен консултант на сп. "Обществени поръчки"; Автор на множество публикации в областта на обществените поръчки, включително и коментар за измененията на ЗОП през 2012г. и 2014г. съвместно с г-жа Мариана Кацарова; Хоноруван преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър" по дисциплина "Обществени поръчки и договорни процедури"; Дългогодишен лектор в областта на обществените поръчки.

Мариана Кацарова

Мариана Кацарова

Юрист, експерт по обществени поръчки; Главен редактор на сп."Обществени поръчки"; Автор с множество публикации в областта на обществените поръчки, включително и коментар за измененията на ЗОП през 2012г. и 2014г. съвместно с г-н Петър Петев и др; Водещ лектор в областта на обществените поръчки; Дългогодишен опит в областта на контрола по възлагане на обществени поръчки.

Анелия Цветанова-Минчева

Анелия Цветанова-Минчева

Юрист, експерт по обществени поръчки, докторант по докторска програма "Административно право и административен процес" към СУ "Св. Климент Охридски" на тема "Административноправен режим на електронните административни услуги". Автор на множество публикации в сферата на ИТ правото, участник в семинари и научни срещи по тематиката.

Юристи, експерти по обществени поръчки

Защо да ни изберете?

Ние имаме доказана репутация в предоставянето на услуги в областта на обществените поръчки. "СИП-2000" ООД има дългогодишен, признат и богат опит в областта на обществените поръчки. Нашите успешни проекти са утвърдени в национален мащаб, с висока практическа полезност за експертите по ЗОП, като първото списание в областта на обществените поръчки (сп.Обществени поръчки), най-актуалните семинари, сертифицирани индивидуални обучения и други. Повече информация, можете да намерите на нашата официална страница: http://www.sip2000.bg.

Абонамент

За да направите заявка за абонамент, моля използвайте нашия електронен формуляр

Данни за абонамент
Данни за фактура и кореспонденция
Информация и контакти
"СИП-2000" ООД
гр.Русе, бул."Липник" № 123, Бизнес парк, корпус А, ет.4
0700 89 093
zopsavetnik@sip2000.bg
QR